Geluidsopname en vertrouwenspersoon

20 april 2023

Het kan zijn dat u opziet tegen het gesprek met uw jeugdbeschermer. Door de spanning is het misschien lastig om alles te onthouden. In dat geval heeft u de volgende mogelijkheden:

Geluidsopname
Het is toegestaan om een geluidsopname van het gesprek te maken. Wij willen u wel vragen om aan de jeugdbeschermer te vertellen dat u het gesprek opneemt. Als er meer mensen bij het gesprek aanwezig zijn moet u aan hen ook om toestemming vragen.

Deze opname is alleen voor uw eigen gebruik. Om thuis nog eens na te luisteren wat er precies is gezegd. Het is niet toegestaan om de opname op wat voor manier dan ook openbaar te maken. Dus niet via internet, sociale media, krant of andere media. Het maken van een filmpje of een foto is niet toegestaan. Beeldopnamen vallen onder het portretrecht en mogen niet zonder toestemming gemaakt worden.

Vertrouwenspersoon
U kunt ook een vertrouwenspersoon naar het gesprek meenemen. Iemand die met u meeluistert of u helpt om uw verhaal goed uit te leggen. U kunt daarvoor iemand kiezen uit uw dagelijkse omgeving, maar het mag niet iemand zijn die bij uw situatie betrokken is.