Het ‘kijkje in de keuken bij JBRR’ wederom succesvol!

18 oktober 2023

Het derde ‘Kijkje in de keuken bij JBRR’ van dit jaar was weer een succes. Zo’n twintig ketenpartners vanuit de wijkteams, gemeenten, het OM, de rechtbank en diverse zorgaanbieders werden meegenomen in de wereld van de jeugdbescherming. 

Wederzijds begrip
Bestuurder Inge Vermeulen heette iedereen welkom en opende de dag. Daarna werd de groep gesplitst. In iedere groep bespraken we samen met twee jeugdbeschermers een zeer complexe voorbeeld casus. Op die manier geven en krijgen we meer inzicht in elkaars werk en de dilemma’s die daar bij horen. Deze werkbezoeken zijn zeer waardevol om binnen de keten informatie met elkaar uit te wisselen en zo weer dichter bij elkaar te komen. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel; dat het goed gaat met de kinderen en hun netwerk. Het belang van een goede samenwerking en reële verwachtingen is uitgebreid aan bod gekomen.

“Het is heel goed om meegenomen te worden in het werk van de jeugdbeschermer. Ze doen meer dan dat ik dacht. Nu ik heb gehoord welke afwegingen er allemaal gemaakt worden en tegen welke dilemma’s ze aanlopen, begrijp ik beter waarom dingen bijvoorbeeld soms niet zo snel gaan.” Aldus één van de deelnemers.

Vanuit de cliënt
De ochtend werd plenair afgesloten met een ervaringsverhaal vertelt door een cliënt.
Ervaringsdeskundige Priscilla vertelde over haar eigen ervaringen met JBRR. Ze vertelde hoe machteloos zij zich heeft gevoeld toen haar kinderen uit huis werden geplaatst en hoe het gelukt is uiteindelijk een positieve samenwerking op te bouwen met de jeugdbeschermer.
Aansluitend was er nog een lunch met gelegenheid tot netwerken.

Deelnemen
Dit was het laatste kijkje in de keuken van 2023. In 2024 plannen we weer nieuwe bijeenkomsten. Ook benieuwd naar hoe onze jeugdbeschermers iedere dag het verschil proberen te maken in het leven van kwetsbare kinderen en jongeren? Neem dan een keer deel aan een van onze bijeenkomsten! Aanmelden kan via kenniseninnovatie@jbrr.nl