Hoe herken je een slachtoffer van een loverboy?

27 mei 2015

Cadeaus, dure spullen, laat thuis komen, nachten wegblijven, niet naar school gaan, geen zicht op vrijetijdsbesteding en vriendenkring, van school te horen krijgen dat ze veel met jongens rondhangt. Zo ontstaat een beginnend vermoeden van loverboy problemen. Mede dankzij de media wordt de term loverboys veel gebruikt. Maar hoe achterhaal je of een meisje daadwerkelijk slachtoffer is van een loverboy?

Cadeaus, dure spullen, laat thuis komen, nachten wegblijven, niet naar school gaan, geen zicht op vrijetijdsbesteding en vriendenkring, van school te horen krijgen dat ze veel met jongens rondhangt. Zo ontstaat een beginnend vermoeden van loverboy problemen. Mede dankzij de media wordt de term loverboys veel gebruikt. Maar hoe achterhaal je of een meisje daadwerkelijk slachtoffer is van een loverboy?

Klopt een vermoeden?
Het vermoeden dat er een loverboy in het spel is, krijgen onze jeugdbeschermers meestal van ouders, school of de Raad voor de Kinderbescherming te horen. Bij een vermoeden is de eerste stap: achterhalen of het echt om een loverboy gaat of ‘gewoon’ een fout vriendje. Een lastige klus want een meisje geeft dat niet toe. Zij is loyaal aan de jongen op wie ze verliefd is. Hij overlaadt haar met aandacht, zij wordt verliefd en hij krijgt de macht over haar. Voor het achterhalen van informatie bestaat er niet één beste manier. Je spreekt je verbazing uit naar het meisje. Dat je je verbaast over de dure cadeaus en dat vaak niemand weet waar ze uithangt. Zo probeer je informatie van het meisje te krijgen. En ook het netwerk van een meisje of de wijkagent, kan de jeugdbeschermer van informatie voorzien. Wat weet bijvoorbeeld de wijkagent over de jongen? Deelt hij de zorgen die er zijn?

Een echte loverboy maakt een meisje afhankelijk waarna hij haar inzet om voor hem geld te verdienen. Seksualiteit is dan ook een belangrijk onderwerp om met een meisje te bespreken. Is een meisje seksueel actief? Vrij je veilig? Doe je dingen die je niet prettig vindt? Door hier met een meisje over te praten verdwijnt het taboe. Ook al wil een meisje niets zeggen toch weet ze dan dat het oké is om er met iemand over te praten.

Gedwongen of uit eigen wil?
Soms geeft een meisje zelf aan dat er op seksueel gebied teveel gebeurt. Dat ze teveel wisselende vriendjes heeft en daardoor soms in onveilige situaties terechtkomt. Toch hoeft dit nog niet te betekenen dat er sprake is van een loverboy. Een meisje kan het ook zelf spannend vinden om zichzelf al dan niet voor geld aan te bieden. Dat maakt het echter niet minder zorgwekkend. Waar komt dat gedrag vandaan? In beide gevallen is het belangrijk dat de meisjes hulp krijgen. Ze moeten weerbaarder worden, werken aan hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Je bent veel te veel de moeite waard om je zo aan iedereen te vergooien! Ook het contact met hun loverboy en/of netwerk moeten ze verbreken. Een gesloten plaatsing is hiervoor vaak de enige optie. En dan nog weten loverboys vaak weer met het meisje in contact te komen. Werken aan de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van de meisjes is dan ook cruciaal in het laten slagen van de hulpverlening.