“Ik weet uit ervaring dat dit niet helpt”

04 april 2019

Afgelopen dinsdagmiddag 2 april gingen zes van onze (oud-)jongeren in gesprek met negen jeugdbeschermers. Het doel? Ervaringen uitwisselen. Wat werkte goed in de begeleiding en  wat niet? Waar kunnen we van leren? Onder het genot van een hapje en drankje ontstond een waardevolle uitwisseling. We kijken dan ook terug op een inspirerende middag.

Afgelopen dinsdagmiddag 2 april gingen zes van onze (oud-)jongeren in gesprek met negen jeugdbeschermers. Het doel? Ervaringen uitwisselen. Wat werkte goed in de begeleiding en  wat niet? Waar kunnen we van leren? Onder het genot van een hapje en drankje ontstond een waardevolle uitwisseling. We kijken dan ook terug op een inspirerende middag.

Yvette Schouten (beleidsmedewerker K&I) en Sabrina Pujols Dubron (jeugdbeschermer) brachten het gesprek op gang door het vertonen van een prikkelende video. Een goede zet, want dit maakte direct alle tongen los. Het werd een van alle kanten open en bovenal waardevol gesprek.

Verbeterpunten
Aan het einde van de bijeenkomst werd de jongeren gevraagd welke tips zij de jeugdbeschermers willen meegeven. Dat leverde heel wat bruikbare punten op. Bijvoorbeeld hoe belangrijk het is dat jongeren écht gezien worden, uitleg krijgen en betrokken worden in het proces. Maar ook dat het goed is om de verwachtingen aan beide kanten duidelijk te hebben en onbevooroordeeld in gesprek te gaan.

Terugblik
“Ik had verwacht dat jullie zouden vragen wat er allemaal fout gaat in de jeugdzorg en dat wij dan allemaal door elkaar dingen zouden roepen”, reageert een jongere na afloop. De groep lacht. Een meisje vult aan dat ze het fijn vond om haar ervaringen te mogen delen. “Ik vind het ook leuk om de ervaringen van andere jongeren hier te horen”. Iedereen knikt instemmend. De aanwezige jeugdbeschermers en gedragswetenschappers spreken vol lof over de openheid van deze jongeren.  “Bedankt voor jullie bijdrage, het is goed om een spiegel voorgehouden te krijgen”. En “Vanaf nu ga ik erop letten om de mening van jongeren nog nadrukkelijker aan bod te laten komen.”

Sabrina blikt terug: “Het gesprek is zo gelijkwaardig verlopen, dat bewonder ik. Ik denk dat het voor de jongeren goed kan zijn deel te nemen aan dit soort samenkomsten zodat zij meer inzicht krijgen in de werkwijze van JBRR. Zij ontdekken hiermee dat wij een organisatie in ontwikkeling zijn die wil leren van feedback. Daarnaast kunnen deze gesprekken jongeren helpen in hun verwerking. Voor de jeugdbeschermers was het goed om inzicht te krijgen in welke effecten ons gedrag op jongeren kan hebben. Wat mij betreft zouden al mijn collega’s een dergelijk gesprek eens met jongeren moeten hebben.”

Jongerenraad
Yvette Schouten is beleidsmedewerker bij ons Centrum voor Kennis & Innovatie en betrokken bij de Cliëntenraad. “Ik kijk terug op een geslaagde middag. Fijn dat zowel de jongeren als jeugdbeschermers zo open durfden te zijn. Ik vond het bijzonder om te zien dat er een wederzijds dialoog ontstond. Er was wederzijdse interesse waarin zoveel moois is uitgewisseld. Deze middag sterkt mij in de plannen voor het oprichten van een JBRR Jongerenraad.”