Onderzoek JBRR: de bevindingen

21 juli 2021

Hoe kijken jongeren naar JBRR? Wat verwachten ouders en verzorgers van JBRR? Wat kan JBRR volgens samenwerkingspartners beter doen? En wat vinden de medewerkers van JBRR van hun organisatie? Dat wilden we graag in kaart brengen! Daarom heeft Blauw Research - in onze opdracht - dit voorjaar een enquête uitgezet.

In dit anonieme onderzoek - bestaande uit een online vragenlijst met daarin stellingen, beelden en associatieve woorden - werd gevraagd naar het beeld van onze organisatie.  Inmiddels zijn alle reacties verwerkt en heeft het onderzoeksbureau de inzichten gepresenteerd.

Blauw Research: “De vragen zijn door een groot aantal cliënten, samenwerkingspartners en medewerkers van JBRR beantwoord. Dit maakt dat wij kunnen spreken van een betrouwbare steekproef. We hebben alle uitkomsten inmiddels verwerkt, besproken en samen met conclusies en aanbevelingen aangeboden aan JBRR. JBRR geeft aan blij te zijn met de ruime respons en met de adviezen aan de slag te gaan.”

Bekijk de belangrijkste adviezen en bevindingen hier.  In dit document kunt u ook de reactie van JBRR op het onderzoek vinden: Terugkoppeling onderzoek beeldvorming JBRR

JBRR gaat aan de slag met de adviezen en bevindingen en zal - na een nog vast te stellen periode - een vervolg geven aan dit onderzoek.