Inspiratiecarrousel & meekijken met het voorveld

06 juli 2023

Inspiratiecarrousel – Bundeling van Krachten
De regionale werkgroep Ondersteuning en Hulpverlening in het voortgezet onderwijs en MBO heeft op 22 mei diverse ketenpartners uitgenodigd voor een inspiratiecarrousel op één van de Zadkine locaties in Rotterdam. Zo ook JBRR.

De carrousel vond plaats voor het brede overleg ‘Bundeling van krachten’. Samen met mooie organisaties en inspirerende projecten gingen wij het gesprek aan. ‘Hoe kunnen we jongeren tijdig van de juiste hulp voorzien?’

Een mooi initiatief, want de samenwerking tussen onderwijs en jeugdbescherming blijft van groot belang om laagdrempelig en dicht bij de jongere zelf hulp in te kunnen zetten wanneer nodig.

Op het Jeugdbeschermingsplein
Landelijk en regionaal zijn er ontwikkelingen waar het vrijwillig en gedwongen kader duidelijk wordt gescheiden. Toch blijkt het noodzakelijk om elkaar te blijven aanvullen.

In landelijke lijn met het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, bieden de drie Gecertificeerde Instellingen (GI’s) in de regio Rijnmond, waaronder JBRR, hun kennis en ervaring aan in het voorveld en tijdens het Jeugdbeschermingsplein (JB-Plein). Dat doen deze jeugdbeschermers om bijvoorbeeld te proberen een jeugdbeschermingsmaatregel te voorkomen of vanuit een ontwikkelingsbedreiging in de aanloop tot een verzoek tot onderzoek.

JBRR denkt dat het van meerwaarde is wanneer de kennis en expertise van onze jeugdbeschermers geborgd en verankerd is in het traject van beslissingsmomenten, door consultatie en advies. Op dit moment vindt het gesprek hierover plaats met de Gemeente Rotterdam.