Jeugdhulp gezocht

20 oktober 2015

Een jeugdige heeft hulp nodig. Het is duidelijk dat dit voorlopig niet vanuit de thuissituatie kan en dat meer nodig is dan basishulp vanuit het wijkteam. Hoe vind je dan zo snel mogelijk de beste behandelplek?

Een jeugdige heeft hulp nodig. Het is duidelijk dat dit voorlopig niet vanuit de thuissituatie kan en dat meer nodig is dan basishulp vanuit het wijkteam. Hoe vind je dan zo snel mogelijk de beste behandelplek?

Het team zorgbemiddeling van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond helpt. Het team zorgbemiddeling zorgt ervoor dat de toeleiding naar 24-uurszorg en crisiszorg zorgvuldig, efficiënt en zo snel mogelijk gebeurt. Zodat onze cliënten zo snel als mogelijk de meest passende zorg ontvangen. Het team werkt in de praktijk veel voor jeugdbeschermers van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Maar ook de wijkteams en andere gecertificeerde instellingen doen een beroep op ons team zorgbemiddeling.

Je meldt de zorgvraag bij het team zorgbemiddeling. Zij gaan ermee aan de slag en organiseren een passend aanbod. Alle 24 uurs vragen en crisisvragen komen binnen bij het team zorgbemiddeling. Het team is ook beschikbaar voor advies over het beschikbare zorgaanbod of de inzet van specialistische zorg.

Het team zorgbemiddeling werkt samen met alle zorgaanbieders in de regio Rotterdam Rijnmond. De lijnen zijn kort. Het team kent het zorgaanbod en is op de hoogte van beschikbare plekken en eventuele wachtlijsten. De gemeente koopt de specialistische jeugdhulp in. In het Voorzieningenboek Jeugdhulp staan de producten die voor de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond beschikbaar zijn.