Nieuwe afspraken over samenwerken

26 januari 2023

Gezinnen die te maken hebben met de jeugdbescherming willen we graag zo goed mogelijk ondersteunen. Een goede samenwerking tussen lokale teams en gecertificeerde instellingen is hierin een sleutelwoord. De afspraken hierover zijn onlangs opnieuw bekeken en herschreven. Eind 2022 hebben alle 73 lokale teams en de drie gecertificeerde instellingen in onze regio de nieuwe samenwerkingsafspraken ontvangen van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

De drie gecertificeerde instellingen – William Schrikker Stichting JB&JR, het Leger des Heils J&R en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond – en de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond zijn intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van deze samenwerkingsafspraken.

Wat voor afspraken?
In het document staan afspraken beschreven over o.a.: ‘Hoe werken we met elkaar samen tijdens opgelegde jeugdbeschermingsmaatregelen?’, ‘Wat spreken we af gedurende de inzet vanuit het crisisinterventieteam?’ en ‘Wie doet wat tijdens verlengde drangcasuïstiek?’ Maar ook: ‘Wat zijn de basisprincipes van deze samenwerking?’, ‘Wat verstaan we met elkaar onder gezinsgericht werken?’,  ‘Hoe geven we, na afloop van onze inzet, samen vorm aan de voortzetting van de hulpverlening?’ En: ‘Hoe zorgen we dat een cliënt niet tussen wal en schip valt, wanneer hij of zij volwassen wordt?’

De afspraken over de samenwerking moeten zorgen voor een meer eenduidige en efficiënte manier van werken. Iets wat de kwaliteit die wij samen aan gezinnen leveren ten goede komt.