Nieuws ván en vóór cliënten

31 augustus 2020

Ook deze maand deelt ons cliëntbureau weer een praktijkverhaal, feedback van onze cliënten en aandachtspunten.

Ook deze maand deelt ons cliëntbureau weer een praktijkverhaal, feedback van onze cliënten en aandachtspunten.

Cliëntbureau?
Ons cliëntbureau is de centrale plek binnen JBRR waar het cliëntperspectief geborgd is. Tegelijkertijd dient het bureau als een aanspreekpunt en communicatiekanaal voor cliënten. Ook wordt er waardevolle feedback vanuit de ervaringen van onze gezinnen verzameld en gedeeld. Net als de organisatieontwikkelingen met betrekking tot het cliëntperspectief.

Wat doet JBRR?
Wanneer kom je bij ons terecht en wat doen wij dan zo ongeveer? Met die vraag heeft JBRR een korte, aansprekende introductie van ons werk laten vatten in een animatiefilmpje. Bedoeld voor gebruik op de website en bijvoorbeeld presentaties. De animatie is gemaakt met input een jeugdbeschermer, relatiemanager en beleidsmedewerker cliënten. Vervolgens hebben de cliëntenraad, jongerenraad en professionele board meegekeken en geadviseerd. Het resultaat mag er zijn!

Praatplaten
Meestal weten ouders en kinderen niet wat hen te wachten staat, wanneer zij in de Jeugdbeschermingsketen terecht komen. Informatie over het proces, kan op zo’n moment rust en vertrouwen bieden. Om professionals in gesprekken met ouders en kinderen te ondersteunen zijn er - in samenspraak met allerlei spelers in de keten, waaronder JBRR - praatplaten ontwikkeld.

De platen zijn binnenkort beschikbaar op onze website en liggen vanaf komende maand in alle spreekkamers.

Vanuit de cliëntenraad
De cliëntenraad is - ook vanuit huis - actief.  Wat de jongeren en de ouders zoal gedaan hebben de afgelopen periode?

  • Vergadering met de bestuurder | de cliëntenraad is bijgepraat over de corona maatregelen en de cliëntenraad heeft teruggeven hoe zij dit beleven. Zij benadrukte het belang van contact onderhouden met de jeugdbeschermer nu veel onzeker is geworden.
  • Vernieuwen van het voorlichtingsmateriaal | de cliëntenraad constateert dat cliënten behoefte hebben aan meer informatie dan in folders beschreven staat. Hoe vaak zie ik een jeugdbeschermer precies? Hoe kan een gedragswetenschapper adviseren terwijl hij/zij mij niet kent? JBRR verkent of we een filmpje kunnen maken.
  • De online casuïstiekcommissie | Een lid van de cliëntenraad neemt hieraan deel en geeft advies vanuit het perspectief van de cliënt.
  • JBRR ontwikkelt een nieuw gezinsplan | Het concept is aan de cliëntenraad voorgelegd en zij hebben hierop hun reactie gegeven.
  • Kick-off voor nieuwe medewerkers | De jongeren en ouders vertellen onze nieuwe collega’s (ook online) over hun achtergrond en welke rol zij hebben binnen JBRR. We hebben vernomen dat de nieuwe medewerkers dit erg interessant vinden om te horen.

Niet tevreden?
Nog meer leren van cliënten, dat willen we graag! Een klacht is het uiten van onvrede en een klacht zegt veel over hoe cliënten JBRR ervaren. Daarom maken we ieder jaar een analyse van alle bij ons geregistreerde klachten. Ook over 2019 is een klachtenanalyse uitgevoerd.

Onvrede van cliënten wordt voor een groot deel weggenomen door een gesprek tussen JBRR en de cliënt. Een groot deel van de cliënten die een klacht heeft ingediend, geeft aan dat zij de werkwijze en rol van de jeugdbeschermer onduidelijk vinden. Ze weten niet wat ze van de jeugdbeschermer kunnen verwachten.

Wat doet JBRR met deze feedback?

  • JBRR is momenteel bezig met het  ontwikkelen van communicatiemiddelen (website en folder), waar de verwachtingen voor de cliënt over de jeugdbeschermer in beschreven staan.
  • We geven onze jeugdbeschermers tips over hoe we de onvrede van cliënten kunnen wegnemen. En de samenwerking kunnen bevorderen.

Een goede samenwerking tussen de cliënt en JBRR is immers essentieel voor een goede begeleiding van het kind.