Samen de schouders eronder

08 mei 2023

Met het vertrek van Arina Kruithof neemt JBRR met de huidige personele bezetting het stokje over. Er wordt voorlopig niet gezocht naar een tweede bestuurder.

Samen met de Raad van Toezicht kiest JBRR vanaf medio mei 2023 voor een directieteam bestaande uit bestuurder Inge Vermeulen, directeur Shirley Davis en bestuurssecretaris Metten Knüppe. Alle drie pakken ze er alleen iets bij. Inge Vermeulen: “We zetten er met elkaar onze schouders onder, zoals we dat in de hele organisatie doen. Na een halfjaar zal de situatie worden geëvalueerd."

Raad van Toezicht
Peter Draaisma, voorzitter Raad van Toezicht: “JBRR is in intensief en constructief overleg met de GRJR over wat realistisch en duurzaam tot stand gebracht kan worden in de jeugdbescherming in Rotterdam-Rijnmond. Veiligheid en ontwikkeling van de aan JBRR toevertrouwde kinderen staat daarbij voorop. In goed onderling overleg hebben wij gekozen om de aansturing in te vullen met het zittend management onder verantwoordelijkheid van bestuurder Inge Vermeulen in een directieteam mede bestaand uit Shirley Davis en Metten Knüppe. Wij zijn verheugd met de inzet van iedereen in JBRR om dit tot een succes te maken."

“Met elkaar maken we hét verschil!”
Bestuurder van JBRR Inge Vermeulen: “Ik ben tevreden met deze opzet en ontzettend blij met alle steun van iedereen die hierbij betrokken is. Het is spannend en zal veel van ons vragen, dus we houden vinger aan de pols of het voor iedereen behapbaar is. Maar met elkaar maken we hét verschil!”