Samenwerking Hogeschool Rotterdam en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

11 december 2018

Op donderdag 6 december 2018 hebben de Hogeschool Rotterdam en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond een samenwerkingsovereenkomst getekend. Onderwijs, onderzoek en praktijk staan centraal. Studenten, docenten en praktijkbegeleiders gaan intensiever samenwerken en leren op deze manier met en van elkaar.

Op donderdag 6 december 2018 hebben de Hogeschool Rotterdam en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond een samenwerkingsovereenkomst getekend. Onderwijs, onderzoek en praktijk staan centraal. Studenten, docenten en praktijkbegeleiders gaan intensiever samenwerken en leren op deze manier met en van elkaar.

Een mijlpaal JBBR directeur Huub Friele spreekt over een mijlpaal. “Het is geen intentie. Dit plan is gemaakt om uitgevoerd te worden om zo expertise en kennis uit te wisselen.” Carla Stolk, manager Externe Betrekkingen bij Hogeschool Rotterdam:. “Studenten bachelor Social Work,  docenten en de praktijkbegeleiders vanuit JBRR gaan met elkaar de verbinding aan met als doel dat er straks een hele goede professional klaar staat. Je hebt elkaar nodig om de ingrediënten samen te brengen en zo betekenisvol onderwijs te kunnen realiseren.” Samenwerking gaat dieper dan een stage Het is de overtuiging van beide organisaties dat een intensieve samenwerking goed is voor de ontwikkeling van de sector, het vak jeugdbescherming en het beroep. Maar ook voor de toekomstige en huidige beroepsbeoefenaars en aan de cliënten die nu of in de toekomst begeleid worden in de jeugdzorg. Kennis en ervaringen uit de dagelijkse praktijk verbinden aan een lerende omgeving, onder andere door onderzoek, is voor iedereen effectief. In de leerwerkgemeenschap (LWG) die de Hogeschool Rotterdam en JBRR sinds september 2016 met elkaar zijn aangegaan, hebben ze verschillende ervaringen hiermee opgedaan met als resultaat deze ondertekening. Jeugdbescherming heeft echt iets aan opdrachten Een van de uitkomsten van deze samenwerking is dat studenten een afstudeeronderwerp kiezen van de onderzoeksagenda opgesteld vanuit het Centrum voor Kennis en Innovatie van JBRR. “Dit om er voor te zorgen dat het JBRR ook echt iets heeft aan de afstudeeropdracht van onze studenten”, verklaart docent Corstin Dieterich. “Ook worden er workshops verzorgd bij ons op de hogeschool waar alle studenten Social Work zich voor kunnen inschrijven. Hierdoor leren ze wat er zich in de praktijk afspeelt. Bovendien kunnen de praktijkbegeleiders vanuit JBRR naar ons toe aangeven wat er gaande is in de praktijk en wat er nodig is.”