Vernieuwde werkwijze Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

25 oktober 2016

Vanaf oktober 2016 gaat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond werken volgens de werkwijze casusregie jeugdbescherming. Dit betekent dat alle jeugdbeschermers gaan werken vanuit de gedachte: één gezin, één plan, één jeugdbeschermer. Een gezin krijgt één jeugdbeschermer als contactpersoon en samen werken we aan één gezinsplan. Met deze werkwijze willen we beter aansluiten bij de behoeften van jeugdigen en het gezin.

Vanaf oktober 2016 gaat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond werken volgens de werkwijze casusregie jeugdbescherming. Dit betekent dat alle jeugdbeschermers gaan werken vanuit de gedachte: één gezin, één plan, één jeugdbeschermer. Een gezin krijgt één jeugdbeschermer als contactpersoon en samen werken we aan één gezinsplan. Met deze werkwijze willen we beter aansluiten bij de behoeften van jeugdigen en het gezin.

Wat betekent dit precies voor u?
De nieuwe manier van werken houdt in dat de jeugdbeschermer uw aanspreekpunt is in de hele periode. Zo gaat er geen informatie verloren en is het ook niet nodig steeds opnieuw uw verhaal te vertellen.

Het hele gezin
De jeugdbeschermer werkt met alle personen binnen het gezin, die de hele week of een aantal dagen per week op hetzelfde adres wonen als de jeugdige. Dit kunnen bijvoorbeeld ook de kinderen zijn van een partner van een van de ouders. Samen met u worden mogelijkheden besproken om de problemen aan te pakken en wordt een plan opgesteld. Dit betekent dat er niet meer voor iedere jeugdige apart een plan van aanpak wordt gemaakt. Alles wordt opgenomen in een gezinsplan. Wat al goed gaat in het gezin gebruiken we om de thuissituatie verder te verbeteren. Het opvragen van informatie, het opschrijven en het delen met anderen en waarom dit gebeurt, wordt altijd met u besproken.

De omgeving
Daarnaast wordt ook samen met u gekeken of andere familieleden, vrienden of buren kunnen helpen. Met de steun van dit ‘netwerk’ krijgt u zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de problemen. Natuurlijk is de jeugdbeschermer ervoor om u hierbij te helpen.

De jeugdbeschermer werkt ook samen met een professioneel netwerk, zoals het wijkteam, de school en andere organisaties. De jeugdbeschermer zorgt ervoor dat alle hulp op elkaar is afgestemd en bespreekt dit met u.

Voldoende veiligheid en een goede ontwikkeling
Zodra de situatie in het gezin ‘goed genoeg’ is, kunt u, eventueel met steun van de omgeving en het wijkteam, het gemaakte plan verder uitvoeren. De jeugdbeschermer is hier niet meer bij betrokken. ‘Goed genoeg’ betekent voldoende veiligheid en een goede ontwikkeling van de jeugdige(n). In het geval van jeugdreclassering blijft de jeugdbeschermer in ieder geval betrokken tot de proeftijd is afgelopen.

Iedere jeugdige heeft recht om veilig op te groeien. Samen werken we hieraan!

Zijn er vragen?
Neem gerust contact op met ons.