Week tegen kindermishandeling: Leerbijeenkomst crisisinterventie & DFC

22 november 2019

Afgelopen donderdag 20 november organiseerde ons Centrum voor Kennis & Innovatie samen met Defence for Children een leerbijeenkomst. Onlangs verrichtte DfC een dossieranalyse van onze crisisinterventie. Doel? De rechten van het kind onderstrepen in onze organisatie. Ons crisisinterventieteam trapte af. Centrale vraag: hoe gaat dit team om met de kinderrechten?

Afgelopen donderdag 20 november organiseerde ons Centrum voor Kennis & Innovatie samen met Defence for Children een leerbijeenkomst. Onlangs verrichtte DfC een dossieranalyse van onze crisisinterventie. Doel? De rechten van het kind onderstrepen in onze organisatie. Ons crisisinterventieteam trapte af. Centrale vraag: hoe gaat dit team om met de kinderrechten?

De bijeenkomst lag in handen van collega Renate Meijer (beleidsmedewerker K&I) en twee juristen van Defence for Children,  Chantal Roso en Maartje Berger. Vanuit het team crisisinterventie schoven vijf collega’s aan. Drie collega’s vanuit K&I luisterden mee.  Een aanwezige jeugdbeschermer: “Ik hoop hier meer te kunnen leren over het daadwerkelijk vormgeven van kinderrechten, bijvoorbeeld heel concreet bij de aanmelding van een kind.”

Op het programma
De leerbijeenkomst was opgedeeld in drie thema’s. Deze thema’s werden besproken aan de hand van een aantal stellingen:

  • Betekenisvolle participatie | ‘ Kinderen worden bij JBRR individueel en collectief betrokken bij besluitvorming die over hen gaat.’
  • Dakloosheid | ‘Kinderen en ouders mogen niet van elkaar gescheiden worden als gevolg van dakloosheid.’
  • Uithuisplaatsing | ‘Uithuisplaatsing is een uiterste maatregel‘

Wat neem je mee?
Het bespreken van de stellingen leverde mooie inzichten op. Een jeugdbeschermer: “Het was interessant, de tips met betrekking tot gespreksvoering neem ik zeker mee.” Een andere jeugdbeschermer geeft aan het kinderrechtenverdrag mee te nemen. “Het is goed voor onze bewustwording om te weten wat de kinderrechten zijn. Het belang van het kind, participatie, scheiding tussen ouder en kind. Het zijn thema’s waar we dagelijks mee bezig zijn. Onbewust wist ik veel dingen al. Ik realiseer me nu pas dat dit kinderrechten zijn.”

Jeugdbeschermer:” Deze leerbijeenkomst raad ik collega’s zeker aan. Het is goed om aan de hand van stellingen na te denken op welke wijze je de kinderrechten toepast. Het niet alleen voor jeugdbeschermers zinvol, maar ook voor werkbegeleiders en gedragswetenschappers. Ook zij hebben dagelijks met casuïstiek en dillema’s te maken waarin de kinderrechten een rol spelen.”

Uitrol
Shirley Davis, manager K&I: “We willen de samenwerking tussen Kennis & Innovatie en Defence for Children, op basis van dit pilotjaar, structureel borgen en daarmee de komende jaren verschillende vormen van deskundigheidsbevordering de aanbieden. In onze missie staat: we werken volgens het kinderrechtenverdrag - wat betekent dat we de kinderrechten voortdurend zullen toepassen in de uitvoering van ons werk en hierop blijven toetsen.”

Centrum voor Kennis en Innovatie
Binnen Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond vinden we de kennis en professionele ontwikkeling van jeugdbeschermers en het vak jeugdbescherming ontzettend belangrijk. Ons Centrum voor Kennis en Innovatie is de plek waar wij integrale kennis en expertise verzamelen. Deze kennis en expertise wordt vervolgens gedeeld, ontwikkeld en onderhouden met jeugdprofessionals binnen en buiten onze organisatie.

Ook ondersteunt en faciliteert K&I de jeugdprofessional in zijn behoeften aan kennis en leren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ervaringen en inzichten uit de praktijk, beleid en wetenschap voor innovatie en ontwikkeling binnen de uitvoering van het vak jeugdbescherming.