‘WEEK VAN ONZE CLIËNT’

24 november 2020

Deze maand was er voor alle medewerkers van  JBRR ‘de Week van onze cliënt’. Tijdens deze week zijn er  allerlei activiteiten georganiseerd die in het teken stonden van de samenwerking met onze gezinnen. In het bijzonder met onze jongeren.

We nemen u graag in vogelvlucht mee langs alles wat deze week voorbij kwam.

Dialoogsessie
Dertien van onze medewerkers  gingen in gesprek met vier jongeren en drie ouders. Doel was om te leren van  cliëntervaringen. Het thema was ‘de klik’. Wat is dat nu precies, ‘die klik’? Hoe krijg je een klik tussen een cliënt en een jeugdbeschermer? En wat kun je doen als deze klik er niet is? Volgens de aanwezige cliënten is de sleutel dan met name luisteren, interesse tonen in de persoon achter de casus en ook iets van jouzelf als mens laten zien.

Na afloop waren alle deelnemers enorm enthousiast. Een reactie: ‘Leuk en nuttig! Goed om hier over het gesprek te blijven voeren!’

Webinar Defence for Children
Aan een webinar waarin de rechten van het kind centraal stonden, namen zo’n vijftig  van onze medewerkers deel. Aan bod kwam hoe belangrijk het is om met kinderen te spreken. Met, maar zeker ook zonder aanwezigheid van ouders.

Webinar Actieplan feitenonderzoek
Samen met collega’s van de William Schrikker Stichting, de Raad voor de Kinderbescherming  en Veilig Thuis nam een aantal van onze medewerkers deel aan het webinar over het brein van cliënten binnen de jeugdbeschermingsketen. Wat doet dwang met een mens? Hoe kun je weerstand doorbreken?

Webinar Rotterdamse Kinderombudsman
Nog eens vijftig collega’s luisterden naar een presentatie van de Rotterdamse Kinderombudsman Stans Goudsmit. Ook de Kinderombudsman benadrukte hoe belangrijk het is om de mening van het kind te horen. Goudsmit vertelde onder andere  over haar onderzoek naar de ervaringen van jongeren in de Rotterdamse jeugdzorg en aanbevelingen voor jeugdbeschermers om de samenwerking met jongeren te verbeteren.

Bijeenkomst ondersteunende diensten
Ook de medewerkers  van onze ondersteunende diensten kwamen bij elkaar. De cliënt is immers van ons allemaal. Of je nu bij ons werkt als jeugdbeschermer of als stille kracht in een ondersteunende functie. Met elkaar spraken zij over de meerwaarde van hun werk voor cliënten: wat gaat goed en wat kan beter?

Podcast
Tijdens de ‘Week van onze cliënt’ zijn er twee podcast verschenen. Een waarin een jeugdbeschermer in gesprek gaat met een jongere (oud-cliënt). En een waarin een jonge cliënt spreekt met een jeugdbeschermer en advocaat. De opnames geven genoeg stof tot nadenken. De moeite van het beluisteren zeker waard!

Terugblik
We kijken met elkaar terug op een geslaagde week. De grote opkomst voor de webinars was erg mooi. We zijn ervan overtuigd dat deze week heeft bijgedragen aan nog meer kennis over de kinderrechten en het bevorderen van de samenwerking met onze cliënten. Onze medewerkers waren enthousiast en dat geeft inspiratie voor een vervolg in 2021.