Werken volgens de rechten van het kind

16 juli 2019

Onze beleidsmedewerker Renate Meijer gaf afgelopen week een workshop Kinderrechten aan onze jeugdbeschermers. Dit deed zij samen met juridisch adviseur jeugdrecht van Defence for Children Maartje Berger. Het participatierecht had de specifieke aandacht.

Onze beleidsmedewerker Renate Meijer gaf afgelopen week een workshop Kinderrechten aan onze jeugdbeschermers. Dit deed zij samen met juridisch adviseur jeugdrecht van Defence for Children Maartje Berger. Het participatierecht had de specifieke aandacht.

Tijdens de workshop kwam naar voren dat jeugdbeschermers de rechten van kinderen belangrijk vinden. Toch komen deze rechten soms - vaak door tegenstrijdige belangen -  in de knel. Renate: “Vanuit onze rol als jeugdbeschermer willen we het kind beschermen. Tegelijkertijd willen we ook de mening van het kind horen. Die kan soms anders zijn dan onze visie. Het dilemma is: welk belang weegt zwaarder? Uit onderzoek blijkt dat het actief betrekken van het kind, en vragen naar zijn mening, bijdraagt aan zijn zelfvertrouwen en vertrouwen in de hulpverlening.”

Renate vervolgt: “We hebben het gehad over wat er goed gaat binnen JBRR en wat er beter kan. Er gaat best veel goed! Wij geven informatie aan de kinderen, betrekken kinderen bij het maken van het plan en de doelen en nodigen kinderen, na een belangenafweging, uit voor de teamtafel. En wij hebben tegenwoordig een Jongerenraad!”

Tijdens de workshop werden er ook verbetermogelijkheden gesignaleerd. Renate: “Ons foldermateriaal en website kunnen kindvriendelijker. Daarnaast hebben we het druk en daardoor ontbreekt soms de tijd om recht te doen aan de kinderrechten. Zoals het actief betrekken van de kinderen en het vragen om hun mening.”

Met elkaar werd ook gekeken of de jeugdbeschermers de tijd die zij wel hebben met de jongeren anders kunnen inzetten. Renate: “Het werken vanuit de kinderrechten vraagt een andere houding en gedrag van de jeugdbeschermers, waarbij wij ons bewust moeten zijn van de kinderrechten en de werking daarvan in onze dagelijks praktijk. Daarbij moeten wij onze vaste patronen doorbreken en met de kinderrechtenbril naar zaken kijken. Wij kunnen elkaar hierbij helpen door elkaar te bevragen en aan te spreken.”

Renate en Maartje kijken samen met de deelnemers terug op een inspirerende ochtend.

Samenwerking JBRR & Defence for Children
Iedere jeugdhulp- of jeugdbeschermingsorganisatie wil werken volgens de rechten van een kind. Wij ook. Maar hoe goed zijn onze jeugdbeschermers hiervan doordrongen? Draagt het bij aan het overwegingskader? Ons Centrum voor Kennis en Innovatie ging hierover met Defence for Children in gesprek. Deze waardevolle conversatie leidde tot een aantal concrete acties:

  • Bovenstaande workshop over participatie van het kind in de begeleiding.
  • Defence for Children analyseert vijf dossiers van ons Crisisinterventieteam, op basis van de toepassing van de rechten van het kind. Deze analyse leidt niet tot een oordeel, maar tot inzicht in wat JBRR doet en hoe de rechten van het kind mogelijk nog beter kunnen worden toegepast.
  • Er komt een kennisworkshop over de kinderrechten binnen het inwerktraject van nieuwe JBRR medewerkers.

Shirley Davis, manager Centrum voor Kennis en Innovatie: “Ik ben heel erg benieuwd naar de effecten van deze activiteiten. We verwachten verrijking van kennis en inzichten, vergroting van vaardigheden en inspiratie onder onze medewerkers. Met deze ervaringen willen we de komende jaren de rechten van het kind op verschillende manieren integreren in het aanbod deskundigheidsbevordering aan de jeugdprofessionals van JBRR. Én dat andere jeugdzorgorganisaties geïnspireerd raken om wellicht een vergelijkbare samenwerking met Defence for Children aan te gaan. Want de rechten van het kind, daar staan we allemaal voor!”