Bij JBRR – maart

15 maart 2023

Het afgelopen jaar is voor JBRR geen gemakkelijk jaar geweest. Net als andere organisaties in onze sector hebben we te maken met hoge verzuim- en verloopcijfers en het moeilijk kunnen invullen van vacatures.

Dit heeft de afgelopen periode forse gevolgen gehad waardoor het steeds moeilijker werd om gezinnen aan een vaste jeugdbeschermer te koppelen. In ons bericht van januari kon u lezen hoe we hier in ‘cluster 7’ mee omgaan en hoe we alles op alles zetten om zo veel mogelijk kinderen en gezinnen een vaste jeugdbeschermer te geven.

Naast een hoog verloop en verzuim van jeugdbeschermers, zien we al enkele jaren een gestage daling van het aantal uitgesproken kinderbeschermingsmaatregelen. Dat is goed nieuws, want hoe meer kinderen veilig kunnen opgroeien zonder dat daarvoor een maatregel van de kinderrechter nodig is, hoe beter het is. Deze combinatie van factoren zorgt wel voor een toenemende druk op onze organisatie. Daarom hebben wij, in afstemming met onze opdracht de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, aan adviesorganisatie KPMG gevraagd ons te adviseren: hoe nu verder?

KPMG zal diverse scenario’s uitwerken waarmee JBRR de komende periode goed door kan komen als toekomstbestendige en solide organisatie die bovendien is voorbereid op het Toekomstscenario kind – en gezinsbescherming. Hiervoor zal KPMG onder meer spreken met onze opdrachtgever en ketenpartners. Op basis van dit advies gaan wij nader in gesprek met de GRJR om nadere afspraken over de komende jaren te maken.