Bij JBRR – januari

26 januari 2023

Het werd het afgelopen jaar steeds moeilijker om gezinnen die nieuw bij ons binnen komen te koppelen aan een vaste jeugdbeschermer. Datzelfde geldt voor gezinnen van wie de jeugdbeschermer ziek wordt of de organisatie verlaat. Daarom heeft JBRR in de zomer van 2022 besloten te starten met een apart cluster. Dit team jeugdbeschermers – wij noemen ze cluster 7 – vangt gezinnen op terwijl zij wachten op een vaste jeugdbeschermer. Zo houden we ook hier zicht op veiligheid en doen we wat nodig is volgens de afspraken die alle gecertificeerde instellingen met elkaar hebben opgesteld in deze crisistijd.

Natuurlijk namen we dit besluit met pijn in het hart. We spreken hier daarom met klem over een ongewenste, tijdelijke maatregel. Dit is niet hoe we het willen. Met onze opdrachtgever, de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, hebben we inmiddels afspraken gemaakt over hoe we onze gezinnen die wachten weer een vast gezicht kunnen bieden.

Hoe staat het er nu voor?
In het afgelopen half jaar hebben onze jeugdbeschermers er al voor kunnen zorgen dat het aantal gezinnen dat wacht, aanzienlijk is afgenomen. In augustus 2022 waren dit er nog zo’n 430, in januari 2023 zijn dit er ongeveer 275 (op een totaal van ruim 1600 gezinnen). Met de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond hebben we de afspraak gemaakt dat het aantal gezinnen verder zal dalen naar maximaal 100 in juli 2023. Op deze manier willen we toewerken naar een nieuwe situatie, waarin cluster 7 plotselinge pieken in de instroom van gezinnen op kan blijven vangen.

Wat doen de jeugdbeschermers in cluster 7?
U zult zich wellicht afvragen: “Wat gebeurt er met de gezinnen die wachten op een vaste jeugdbeschermer?” Onze jeugdbeschermers doen nog steeds wat nodig is om de acute veiligheid te waarborgen. Alle belangrijke interventies blijven doorgaan. Dat betekent in de praktijk:

  • Zij beoordelen en prioriteren zaken binnen 2 werkdagen na binnenkomst
  • Zij hebben binnen 10 dagen contact met het gezin
  • Zij voeren een risicotaxatie en multidisciplinair overleg uit binnen 14 dagen
  • Iedere 3 maanden hebben zij contact met het gezin en doen zij een herbeoordeling van de situatie
  • Zij zetten direct de benodigde hulpverlening voor zicht op veiligheid in met zorgaanbieders Enver, Timon en Prokino

We zetten alles op alles
Hoewel we met deze maatregelen zicht hebben op de acute veiligheid van kinderen, hebben we met deze werkwijze maar een beperkt zicht op de ontwikkeling van deze kwetsbare kinderen en jongeren op de langere termijn. We gunnen ook deze groep een vast gezicht, in een toch al zo moeilijke situatie, die met hen kan werken aan duurzame, stabiele situatie. We zijn, samen met de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en onze andere ketenpartners, hard aan het werk om het aantal gezinnen dat wacht op een vaste jeugdbeschermer zo snel mogelijk verder af te bouwen.

Hoewel dit een forse opgave is, gezien alle problemen die er landelijk spelen in de jeugdzorg en jeugdbescherming, zetten we alles op alles om dit te realiseren: onze jeugdbeschermers, ondersteuners en het management. Per 1 februari begint Inge Vermeulen als bestuurder in onze organisatie: samen met Arina Kruithof vormt zij dan de Raad van Bestuur. Met als eerste en belangrijkste opdracht het afbouwen van cluster 7 zodat we onze gezinnen een vaste jeugdbeschermer kunnen geven.