Convenant FNV en jeugdbeschermings- organisaties

11 april 2023

Eerder hebben u laten weten dat er werkonderbrekingen plaatsvinden binnen de jeugdbescherming. Inmiddels is bekend dat de dertien jeugdbeschermingsorganisaties en FNV Jeugdzorg op donderdag 13 april hun handtekening zetten onder een convenant waarin afspraken staan om de werkdruk voor jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders te verminderen.

Meer hierover kunt u lezen op de website van Jeugdzorg Nederland.

Onze bestuurder Arina Kruithof: “Het is een belangrijke stap die we nemen in het belang van kinderen, gezinnen en onze medewerkers. We doen dit in het vertrouwen dat het ministerie Justitie en Veiligheid en de gemeenten ook zullen doen wat nodig is om structurele verbetering mogelijk te maken en de wachtlijsten niet verder te laten oplopen. We zullen met elkaar de belangen van kinderen en gezinnen voorop blijven zetten."