Crisisinterventieteam Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond ontvangt ISO certificaat

04 november 2016

Het crisisinterventieteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is onlangs met succes gecertificeerd. De certificerende instelling (LIoyd’s Register) benoemt expliciet de aandacht voor  professioneel handelen en betrokkenheid van onze medewerkers bij het crisisinterventieteam. De zorg voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind (en zijn opvoedingsomgeving) drijft en bindt onze medewerkers. Het crisisinterventieteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond laat, in soms risicovolle situaties, zien goed werk te doen. We zijn blij met deze erkenning en trots op het resultaat!

Het crisisinterventieteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is onlangs met succes gecertificeerd. De certificerende instelling (LIoyd’s Register) benoemt expliciet de aandacht voor  professioneel handelen en betrokkenheid van onze medewerkers bij het crisisinterventieteam. De zorg voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind (en zijn opvoedingsomgeving) drijft en bindt onze medewerkers. Het crisisinterventieteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond laat, in soms risicovolle situaties, zien goed werk te doen. We zijn blij met deze erkenning en trots op het resultaat!

We voldoen aan de kwaliteitseisen
Met de hercertificering voldoet het crisisinterventieteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond aan alle kwaliteitseisen van de  ISO 9001:2015. De certificering onderschrijft dat we doen wat we hebben afgesproken met elkaar en de organisaties waarmee we samenwerken. Ketenpartners zijn zeer tevreden over de samenwerking. Onze medewerkers hebben een hoog veiligheids- en risicobewustzijn  en handelen hiernaar. Ook op ICT gebied is er veel aandacht voor informatieveiligheid. Met de certificering laat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond zien actief te zijn op continue verbetering.

Certificering taken jeugdbescherming en jeugdreclassering
Naast de certificering voor het crisisinterventieteam is Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond voor de taken jeugdreclassering en jeugdbescherming gecertificeerd op basis van het Normenkader. Het Normenkader is opgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De jeugdwet, die sinds 1 januari 2015 van kracht is, stelt strenge kwaliteitseisen aan de uitvoerende organisaties in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering.

Meer informatie over crisisinterventieteam?
Het crisisinterventieteam  is 24 uur per dag bereikbaar voor crisismeldingen over kinderen die acuut in hun veiligheid bedreigd worden. Via deze link vindt u meer informatie over het crisisinterventieteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.