“Dit gun ik andere ouders ook”

10 mei 2023

We zijn trots op onze Cliëntenraad: een groep bevlogen ouders en jongeren die met ons te maken hebben (gehad) en die fungeren als onze spiegel. Deze vorm van medezeggenschap draagt niet allen bij aan kwaliteit, maar ook aan het komen tot zorg die is afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënten.

Onze Cliëntenraad wordt inhoudelijk om advies gevraagd. Ook sluiten zij regelmatig aan bij lerende ontmoetingen binnen én buiten de organisatie waarin zij hun ervaringen delen.

Een van de ouders in de Cliëntenraad is Tanja, moeder van drie kinderen. Waarom is zij lid? Tanja vertelt: “Voor mijn gevoel ging in de begeleiding vanuit JBRR van alles mis. De samenwerking verliep moeizaam. Ik voelde me niet gehoord. Ik kwam in contact met de Cliëntenraad en kreeg hier support. De bemoedigende woorden gaven mij steun en maakten mij sterker. Dit gun ik andere ouders ook.

Ik ben lid van de Cliëntenraad omdat ik de hulp aan gezinnen wil verbeteren. Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk dat jeugdbeschermers goed rapporteren en wil benadrukken hoe belangrijk dit voor een ouder is. Ik merk dat JBRR ook écht iets doet met de adviezen die wij als Cliëntenraad geven. De meeste jeugdbeschermers staan open voor tips. Dat vind ik heel mooi en waardevol om te merken.”

De afgelopen maand heeft onze Cliëntenraad een waardevolle bijdrage geleverd in diverse bijeenkomsten. Bijvoorbeeld:

  • JBRR heeft werkbezoeken georganiseerd voor ketenpartners. Enkele leden hebben hierin gedeeld welke invloed de jeugdbescherming in hun leven had.
  • In een leerbijeenkomst met gedragswetenschappers en werkbegeleiders is gesproken over het (bevorderen van) de rol van de biologische ouders bij kinderen die elders opgroeien. Een lid heeft hierin verteld hoe zij een band met haar zoon heeft kunnen opbouwen en vanuit haar eigen ervaringen tips gegeven.
  • Op organisatorisch niveau is de Cliëntenraad nauw betrokken bij de wijzigingen in de Raad van Bestuur. De raad heeft haar vertrouwen uitgesproken in het directieteam en zal betrokken worden bij de evaluatie.