“Je kunt het niet alleen”

14 februari 2023

‘Wij werken vanuit vakmanschap, lef én passie’ kun je lezen in onze  missie. Een van de JBRR kernwaarden is dan ook: passie voor het vak. Binnen JBRR investeren we met het programma vakmanschap op de versterking, de erkenning én het zichtbaar maken van het vakmanschap van de jeugdbeschermer. Maar hoe ziet dat eruit in de praktijk?

Een van onze juristen  geeft een kijkje in haar werk.

Je kwetsbaar durven opstellen
Gonnie: “Vakmanschap betekent  voor mij als jurist heel veel dingen. Vakmanschap is zorgvuldig zijn, is met aandacht werken, is soms regels volgen en soms ook regels naast je neer leggen. Vakmanschap is kritisch durven zijn op anderen en ook op jezelf, is net even wat extra’s doen en soms ook nee zeggen. Vakmanschap is vragen durven stellen, is je kwetsbaar durven opstellen.”

Zie je dit vakmanschap dan direct terug in resultaat? “Nee”, zegt Gonnie, “niet altijd direct. Soms sta je in de jeugdbescherming voor grote uitdagingen en lukt het nog niet om gelijk dat te bereiken wat je voor ogen hebt. Juist dan zie je ook vakmanschap, in de situaties waarin je worstelt, maar waar je de uitdagingen toch steeds blijft aangaan. En juist dan is vakmanschap iets wat je niet alleen kunt. Die uitdagingen moet je samen aangaan.”

Wantrouwen, beschuldigingen en veel procedures
Gonnie: “Zo werk ik regelmatig met jeugdbeschermers en gedragswetenschappers in zaken waarin een complexe scheiding speelt. Het gaat dan vaak om gezinnen met jonge kinderen die soms ook zorgelijk gedrag laten zien. Er worden ook veel juridische procedures gevoerd over allerlei zaken waar ouders het niet eens over kunnen worden. Het grote wantrouwen van ouders over en weer met bijkomende beschuldigingen en de vele juridische procedures, maakt het soms een grote uitdaging om de kinderen en ouders echt verder te helpen."

Ze gaat verder: "Vaak hebben we in zulke zaken wekelijks een overleg met elkaar om te kijken welke stappen er nodig zijn, hoe we hierover het beste met ouders kunnen communiceren en of we nog steeds op de goede weg zijn. Helaas boeken we in sommige van deze gezinnen nog lang niet het resultaat wat we deze ouders en kinderen zo gunnen. Het zijn situaties om soms moedeloos van te worden, maar de samenwerking met de jeugdbeschermer en gedragswetenschapper in deze zaken geeft mij toch elke keer weer positieve energie. Omdat we toch elke keer weer kijken hoe we samen - binnen onze mogelijkheden - zo goed mogelijk kunnen handelen."

Krachten moet je bundelen
Gonnie: "Alles wat vakmanschap voor mij betekent, komt nog beter tot zijn recht als je het samen doet. Wanneer je de krachten bundelt, werk je zorgvuldiger, heb je meer aandacht voor alle details en kun je beter besluiten wanneer je regels moet volgen of juist niet. Als je goed samenwerkt, is er ruimte om kritisch op elkaar te zijn, kun je vragen stellen en kun je kwetsbaar zijn. Vakmanschap groeit wanneer je samenwerkt!"