Signalen van cliënten: veranderingen binnen JBRR

07 juli 2020

De gemeentelijke kinderombudsman inventariseerde de klachten die zij kreeg in 2019. Een gedeelte hiervan had betrekking op JBRR. Onderwerp was met name de gebrekkige bereikbaarheid en vele wisselingen of zelfs afwezigheid van jeugdbeschermers. Zaken die we helaas herkennen uit ons cliënttevredenheidsonderzoek 2019 en het jaarrapport 2019 van het AKJ. Wat heeft JBRR met deze signalen gedaan?

De gemeentelijke kinderombudsman inventariseerde de klachten die zij kreeg in 2019. Een gedeelte hiervan had betrekking op JBRR. Onderwerp was met name de gebrekkige bereikbaarheid en vele wisselingen of zelfs afwezigheid van jeugdbeschermers. Zaken die we helaas herkennen uit ons cliënttevredenheidsonderzoek 2019 en het jaarrapport 2019 van het AKJ. Wat heeft JBRR met deze signalen gedaan?

In 2019 stelden we ons het doel om onze wachtlijst aan te pakken. Mede daarom stond het afgelopen jaar in het teken van veranderingen. Hieronder een korte weergave.

De wettelijke taak van JBRR
JBRR heeft een wettelijke opdracht. Deze opdracht is om uitvoering te geven aan kinderbeschermingsmaatregelen. Om aan de wettelijke opdracht te voldoen, geeft JBRR vanaf 2020 prioriteit aan het uitvoeren van deze wettelijke taak. Dit zorgt ervoor dat iedere cliënt van ons met een kinderbeschermingsmaatregel, een vaste jeugdbeschermer heeft. Sinds februari 2020 is er daarom geen wachtlijst ‘dwang’ meer. Elk nieuw cliënt heeft direct een vaste jeugdbeschermer, heeft binnen de gestelde termijnen een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt de cliënt duidelijkheid over wat de maatregel inhoud en wat hij of zij van JBRR mag en kan verwachten.

Het drangteam
Cliënten waarvoor (nog) geen maatregel door de kinderrechter is uitgesproken, willen we ook graag goed blijven helpen. Voor deze cliënten is een apart team opgezet. Dit team noemen we het ‘drangteam’. Echter, we geven de wettelijke opdracht binnen JBRR prioriteit: dit zijn de cliënten mét een maatregel. Dit maakt de capaciteit van ons drangteam beperkt. Veel gezinnen zonder maatregel hebben daarom nu nog geen vaste jeugdbeschermer. Daar zijn we nu hard mee bezig. Eind juni 2020 zal er in het drangteam voor bijna alle gezinnen een vaste jeugdbeschermer beschikbaar zijn. Overigens wordt een vlotte doorstroom en beschikbaarheid van een jeugdbeschermer bij JBRR ook beïnvloed door de wachtlijsten van ketenpartners.

Natuurlijk doen we er ondertussen alles aan om de continuïteit in de begeleiding aan deze gezinnen zonder maatregel  te behouden. Een goede samenwerking met de lokale teams en het gezamenlijk optrekken staat daarom de komende maanden centraal.

Specialisme
Onze jeugdbeschermers werken binnen een cluster met een eigen productspecialisme (OTS, Voogdij of Jeugdreclassering). Het werken met specialisaties is ook een onderdeel van de organisatieverandering, met het doel dat een cliënt hulp krijgt van een deskundig professional die in de maatregel gespecialiseerd is. Vanuit onze afdeling Kennis & Innovatie wordt er geïnvesteerd in het vergroten van de expertises.

Sinds februari 2020 worden jeugdbeschermers gekoppeld op basis van specialisatie. Het streven is om elke cliënt uiteindelijk te koppelen aan een jeugdbeschermer met een passende specialisatie.

Wisselingen van jeugdbeschermer
Ons uitgangspunt is dat een cliënt - per maatregel - een vaste jeugdbeschermer heeft. Helaas zijn wisselingen tussen jeugdbeschermers niet te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die ziek worden of uit dienst gaan. Bij een wisseling van een jeugdbeschermer, staat een goede overdracht centraal. Ook daar werken we aan.

Bereikbaarheid
Achter de schermen zijn we ontzettend hard bezig om de bereikbaarheid van onze jeugdbeschermers te vergroten. Zo zal o.a. voor het einde van dit jaar worden geregeld dat er telefonisch te allen tijde iemand bereikbaar is die u verder helpt met uw vraag.